Trống làng Đọi Tam

Chúng tôi bán buôn và bán lẻ Trống làng Đọi tam chất lượng, uy tin với đa dạng những sản phẩm Trống gỗ truyền thống do các nghệ nhân làng Đọi Tam- Đọi Sơn - Duy Tiên Hà Nam sản xuất.

 

Tên sản phẩm

Đơn giá

Hình ảnh

Trống đường kính 32, cao 48

900,000

Trong1

Trống đường kính 36, cao 50

1,000,000

trong2

Trống đường kính 40, cao 55

1,300,000

trong3

Trống đường kính 44, cao 58

1,500,000

trong4

Trống đường kính 48, cao 60

1,700,000

Trong5 

Trống đường kính 52, cao 65

2,200,000

trong6

Trống đường kính 60, cao 80

2,800,000

 trong7

Trống khẩu

300,000

trong8

Trống đế

300,000

trong9